Rindu dakstiņu stiprinājums

Stiprinājums tiek izmantots ātrai un stiprai montāžai.